From Our Blog

Органічне землеробство

Як очисти наші чорноземи та запровадити екологічно чисте, органічне землеробство? Як збільшити вміст гумусу в ґрунті та покращити його родючість природнім шляхом?

Руйнівний вплив хімікатів та порушення збалансованих природних зв’язків у ґрунтах призводить до швидкого розвитку небажаних процесів мінералізації гумусу. З кожним роком середній вміст органічної речовини-гумусу в ґрунтах на території України падає.

Як це виправити?

Важливим для якості майбутнього врожаю є удобрення ґрунту екологічним  способом. Тобто добривами, що містять гумати і нормалізують хімічний склад ґрунту. Спеціально з врахування стану сільськогосподарських грунтів сьогодні розроблено добриво «Екогумінат+».

Проблема нестачі органічних харчів в Україні постає все гостріше. Маленьким дітям взагалі неприпустимо давати для споживання продукти, вирощені за допомогою хімікатів, адже це може негативно позначитися на їхньому розвитку.

Щоб покращити якість урожаю, щорічно у всьому світі використовують близько 60 млн. тон різних мінеральних добрив. Для боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами рослин застосовується більше 5 млн. тон пестицидів.

Така тотальна хімізація сільського господарства спровокувала глобальну екологічну кризу. Багато хімічних речовин, які потрапляють у ґрунт, мають тривалий час напіврозпаду. Вони накопичуються і стають небезпечними для живих систем навіть у малих дозах. Хлористі, сіркові, азотні сполуки отруюють воду та ґрунт. І чим менш розвинена країна – тим більша ймовірність використання шкідливих хімікатів на її території.

Внаслідок таких дій ґрунтовий вбирний комплекс  втрачає кальцій і магній. Натомість посилюється  концентрація алюмінію, заліза, фосфору, починається явище, яке аграрії називають закислення ґрунту.

В останні десятиріччя в сільськогосподарському  виробництві з’явився напрямок так званого органічного землеробства – вирощування продукції з мінімальним застосуванням хімічних засобів захисту рослин та мінеральних добрив. Власники малих господарств, які вирощують продукти для себе та своєї родини, найбільше зацікавлені в їх екологічності.

Тут городникам і садоводам не обійтися без наукових розробок, напрацьованих ще за радянських часів, на основі гумінових речовин.  Відновленню ґрунту, прискореному утворенню гумусу, підвищенню врожайності служать розробки й впровадження ґрунто-модифікуючих органічних  мінеральних добрив  нового покоління, виготовлених на основі витяжки гуматів.

Основний компонент цих добрив – гумінові речовини – особлива група органічних сполук, взята  після біохімічного розкладу  решток рослин, тварин, та білкових тіл мікроорганізмів.

Ці добрива є фізіологічно активними  амінокислотними та гуміновими комплексами, збагаченими поживними мінеральними речовинами, макро- і мікроелементами й антиоксидантними системами.Застосування органічно-мінеральних добрив на основі гумінових кислот (гуматів):

  • покращує агрофізичні властивості ґрунту;
  • збільшує вміст гумусу в ґрунті;
  • пригнічує розвиток патогенної мікрофлори;
  • прискорює розвиток кореневої системи та підвищує засвоювання елементів живлення із ґрунту та добрив;
  • сприяє формуванню більш високого врожаю;
  • підвищує стійкість рослин до посухи та інших шкідливих факторів;
  • сприяє більш рівномірному розвитку рослин, дозрівання врожаю та якості продукції.

Гумус – найважливіша складова частина ґрунту, яка є джерелом поживних речовин і середовищем для розвитку мікробіологічних процесів. Під дією органічних речовин і гумусу поліпшується структура і фізичні властивості ґрунту; такі ґрунти менш щільні, добре накопичують вологу, зберігають тепло. В склад гумусу входить комплекс, полімеризованих органічних сполук, які зазнали розпаду. Гумусові речовини в основному складі містять дві групи кислот:  гумінових – чорного або коричневого кольору, багатих на вуглець (60-62 %), азот (3-5%), водень (3-5,5%), кисень (30-33%) ;  фульвокислот – жовтого або світло бурого кольору, бідніших на вуглець (44-49%), азот (2,4%), кисень (47,3%), водню (5%). Найбільш цінні з агрономічної точки зору є гумінові кислоти. Тому й добриво варто обирати за вмістом цих речових. До того ж, їхня наявність є гарантією екологічності  добрива.

 

0 Comment

Оставьте комментарий
Your email address will not be published.

068-875-41-24